Tarjoukset

Perushinta uudisrakennuksille 150€ ja olemassaoleville rakennuksille 180€.
Autotallit sopimuksen mukaan !

Perushinta pitää sisällään rakennuksen tarkastuskäynnin, matkakulut, rekisteröintimaksun ja tarvittavat todistukset toimitettuna PDF- muodossa asiakkaalle. Mikäli asiakas haluaa todistuksen ja mahdolliset tasauslaskelmat ja energiaselvitykset paperisina versioina niin nämäkin sisältyvät hintaan. Mikäli joudutaan suorittamaan mittauksia esim. piirrustusten puuttumisen vuoksi hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Kiinteistövälittäjille, rakennusyrityksille, arkkitehdeille ja muille, ketkä keskittävät todistusten laadinnan
meille erikoishinnoittelu.